Φαίδρα

Φαίδρα

Ο μύθος της Φαίδρας, που ερωτεύτηκε τον πρόγονό της Ιππόλυτο, δεν γνώρισε μόνο στην αρχαιότητα πολλαπλές λογοτεχνικές εκδοχές, αλλά επέζησε και στους νεότερους χρόνους και απεδείχθη ένας από πιο διαχρονικούς μύθους, ενώ ενέπνευσε και ζωγράφους, όπως τον Alexandre Cabanel. Ο πίνακας με τίτλο «Phèdre» του 1880 αναπαριστά τη Φαίδρα μαζί με την τροφό της. Ο πίνακας εκτίθεται στο μουσείο Fabre (Montpellier, Γαλλία). Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα