Δον Ζουάν

Δον Ζουάν

Τον μύθο του Δον Ζουάν τον εισήγαγε στη λογοτεχνία ο Tirso de Molina με το θεατρικό έργο El burlador de Sevilla (1630), το οποίο είχε ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα, καθώς παρουσίαζε τον Δον Ζουάν να υφίσταται τη θεϊκή τιμωρία για όλες τις αμαρτίες του. Ο Μολιέρος, που χρησιμοποίησε ως βασικές πηγές για την κωμωδία του «Δον Ζουάν» («Dom Juan ou le Festin de pierre» ή «Le Festin de pierre») την εκδοχή των Dorimond, Villers και της Commedia-dell’arte (περ. 1660), συνέγραψε ένα έργο που συνδυάζει το κωμικό-ειρωνικό στοιχείο με τη βαθιά τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η φωτογραφία είναι από την παράσταση του «Δον Ζουάν» στο Εθνικό Θέατρο (2000) σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγιεβιτς. Πηγή: Ψηφιοποιημένο Αρχείο Εθνικού Θεάτρου .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα