Ομάδα εργασίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι.Ν. Καζάζης

Π3.2.6 Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός

Υπεύθυνος παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

 

Συντελεστές

Πρόταση: Β. Βασιλειάδης

Γενική επιμέλεια, προδιαγραφές, συντονισμός εργασιών: Β. Βασιλειάδης, Κ. Δημοπούλου

Συγκρότηση λημμάτων (κείμενα και πολυμεσικό υλικό): Μ. Αθανασοπούλου, Μ. Ακριτίδου, Φρ. Αμπατζοπούλου, Ζ. Αντωνοπούλου-Τρεχλή, Ελ. Αρσενίου, Ευρ. Γαραντούδης, Αγγ. Γιώτη, Κ. Δασκαλά, Δ. Δημηρούλης, Τ. Δημητρούλια, Κ. Δημοπούλου, Ε. Καλούδη, Κ. Καρακάση, Δ. Κόκορης, Κ. Κωστίου, Μ. Λεοντσίνη, Β. Μακρυδήμας, Στ. Μποτέλη, Αν. Νάτσινα, Μ. Νιώτη, Γ. Παπαθεοδώρου, Ελ. Παπαργυρίου, Π. Ταμπακάκη, Ν. Φαλαγκάς, Ε. Φρυδάκη, Ελ. Χοντολίδου

Πληκτρολόγηση κειμένων: Κ. Δημοπούλου, Β. Κανάρη, Δ. Κιτσούλης, Ά. Μανούκα, Κ. Πλασταρά

Επιμέλεια κειμένων, διορθώσεις: Κ. Δημοπούλου

Ανάρτηση υλικού, επεξεργασία, διαχείριση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Κ. Δημοπούλου

Τεχνική υλοποίηση: Ν. Μπαρτζιώκας