Το αρχαίο θέατρο της Σαντορίνης

Το αρχαίο θέατρο της Σαντορίνης

Μύθοι συνοδεύουν τη Θήρα (ή Σαντορίνη) από την αρχαιότητα, ενώ και στη σύγχρονη εποχή, στο πλαίσιο της μυθολογίας του Αιγαίου, ο τόπος αποκτά νέες μυθικές διαστάσεις. Στη φωτογραφία (πηγή: Wikimedia Commons ) εικονίζεται το αρχαίο θέατρο της Θήρας, το οποίο πιθανολογείται ότι κατασκευάστηκε τμηματικά τον 2ο αιώνα π.Χ. Σε αυτά τα ερείπια των ελληνιστικών χρόνων αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Ν. Κάλας στο VI μέρος του ποιήματός του «Σαντορίνη» (1998):

Απάνου στους ερειπωμένους βράχους, της Οίας τα υπολείμματα γυμνώνουνε τη γη κι όταν μιλούν ακούς ακόμα να οραματίζονται τριήρεις Πτολεμαίων. Σέρνουν το βαρύ τους φορτίο από τη Θάλασσα του Κρητικού Πελάγου ώς τη μαύρη αμμουδιά που περιζώνει την επικίνδυνη Σαντορίνη.

Σαντορίνη

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα