Αφροδίτη των κουρελιών

Αφροδίτη των κουρελιών

Αν το έργο του Dalí «Αφροδίτη της Μήλου με συρτάρια» (1936) έχει στόχο να προκαλέσει τον θεατή, ώστε να αναρωτηθεί για τα όρια της τέχνης, η «Αφροδίτη των κουρελιών» (1967) του Michelangelo Pistoletto έχει τελείως άλλη στόχευση. Στόχος του πρωτοπόρου της Arte Povera είναι η ανάδειξη και ο επιτονισμός της θλιβερής σύγχρονης εποχής (κουρέλια) μέσα από την αντιπαραβολή της με το κλασικό πρότυπο του κάλλους. Η σύλληψη της σύνθεσης είναι κατεξοχήν ειρωνική, καθώς ισορροπεί πάνω σε δύο αντιθετικά αξιολογικά συστήματα. Πηγή: Tate Gallery .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα