Σκίτσο του Αρκά

Σκίτσο του Αρκά

Ένα εύφορο πεδίο για τη γελοιογραφία είναι η ανθρώπινη συνθήκη με τις αντιφάσεις της και τους περιορισμούς της. Η γελοιογραφία μέσω της εικόνας ή μέσω συνδυασμού εικόνας και λόγου μπορεί να αποκαλύπτει την ευάλωτη φύση του ανθρώπου ή τον παραλογισμό του κοινωνικού χώρου. Για να πετύχει τον στόχο της η γελοιογραφία χρησιμοποιεί συχνά τις τεχνικές της ειρωνείας. Στο σκίτσο του Αρκά, το ειρωνικό αποτέλεσμα βασίζεται στην αμφισημία, καθώς το σχόλιο του ηλικιωμένου «έχω φυσική κατάσταση νεογέννητου μωρού» επιδέχεται δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Η αμφισημία, καθώς και η δημιουργία αναγνωρίσιμων τύπων ανήκουν στις αγαπημένες τεχνικές του Αρκά και της γελοιογραφίας γενικότερα. Πηγή: Οι συνομίληκοι. 2. Γερνάει καλύτερα όποιος γερνάει τελευταίος (Γράμματα 2010, σ. 56). Διατίθεται εδώ .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα