Σκίτσο της Έφης Ξένου

Σκίτσο της Έφης Ξένου

Η πολιτική γελοιογραφία, γνωστή από την αρχαιότητα, είναι ένας χώρος με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα, καθώς άνθισε κατά τον 19ο αιώνα, κυρίως στα περιοδικά Άστυ και Ασμοδαίος. Η επιτυχία της γελοιογραφίας έγκειται στην οικονομία των μέσων και στην υπερβολή. Το μήνυμά της πρέπει να είναι σαφές και εντοπισμένο. Η γελοιογραφία χρησιμοποιεί τις τεχνικές της σάτιρας. Άλλοτε συνοδεύεται από σχόλια, άλλοτε όχι. Στο σκίτσο της Έφης Ξένου, η σατιρική λειτουργία βασίζεται στην αναγωγή του πραγματικού στο συμβολικό. Πηγή: cartoonists.gr .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα