Ουρανός και Νερό ΙI

Ουρανός και Νερό ΙI

Κλειδί για την ανάγνωση του έργου του ολλανδού χαράκτη Maurits Cornelis Escher (1898-1972) αποτελεί η λέξη «μεταμόρφωση» που έχει δώσει και τον τίτλο σε μια σειρά έργων του. Στον πίνακα (1938) μέσα από στατικά σκίτσα δημιουργείται μια δυναμική εικόνα, της οποίας η ιδέα εξελίσσεται από πουλί σε ψάρι ή αντιστρόφως, ανάλογα με τη φορά της ανάγνωσης. Ο θεατής μπορεί να διαβάσει τη σύνθεση με πολλούς τρόπους: ως εναλλαγή άσπρων και μαύρων σχημάτων, ως ένα επαναλαμβανόμενο και, ταυτόχρονα, εξελισσόμενο ρυθμικό μοτίβο, ως μαύρα πουλιά σε λευκό φόντο, ως λευκά ψάρια σε μαύρο φόντο κτλ. Η λέξη «μεταμόρφωση» είναι λέξη κλειδί για τη λειτουργία της παρωδίας, ενώ οι πολλαπλές αναγνώσεις, συχνά αντίρροπες και ισοδύναμες είναι στοιχείο της ειρωνείας. Η ανατροπή μιας μονολιθικής ιδέας και η παράλληλη ανάδειξη δύο η περισσοτέρων κωδίκων ή πεδίων αναφοράς είναι χαρακτηριστικό της ποιητικής της ανατροπής. Πηγή: mcescher.com.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα