Κύκνοι αντικατοπτρίζουν ελέφαντες

Κύκνοι αντικατοπτρίζουν ελέφαντες

Ο υπερρεαλισμός άνοιξε τον δρόμο προς το ασύνειδο και το ονειρικό. Παράλληλα, υπονόμευσε τη μονολιθική πρόσληψη του πραγματικού. Στον πίνακα του Salvador Dalí (1904-1989) «Κύκνοι αντικατοπτρίζουν ελέφαντες» (1937), η δυναμική σχέση πραγματικού και ψευδαισθητικού και η ισοδύναμη παρουσίασή τους υπονομεύουν τη μονοσήμαντη ερμηνεία του κόσμου και υπογραμμίζουν την ειρωνική σχέση που διέπει την πρόσληψη του πραγματικού, την πράξη της αναπαράστασης και, επομένως, την ερμηνευτική διαδικασία. Πηγή: Salvador Dalí Art Gallery .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα