Η συνείδηση του πλάνητα

Η συνείδηση του πλάνητα

Από το βιβλίο Η συνείδηση του πλάνητα (Εκδόσεις Οκτώ 2015) του Χρήστου Χρυσόπουλου που συνδυάζει αντιστικτικά κείμενο και φωτογραφία. Μέρος του εικαστικού έργου Disjunction – Η συνείδηση του πλάνητα συμπληρώνει και θεωρητικοποιεί σε βάθος το ζήτημα της αστικής περιπλάνησης που διατρέχει το έργο του Χρυσόπουλου σχεδόν στο σύνολό του.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα