Αβέβαιες μνήμες

Αβέβαιες μνήμες

Από τη σειρά Αβέβαιες μνήμες της Μαρίας Στέφωση που βασίζεται στην ποίηση του Καβάφη. Η σειρά εκτέθηκε το 2013 στο πλαίσιο του Έτους Καβάφη σε διάφορες ελληνικές πόλεις. Μέσα από την τεχνική του photoshop η φωτογράφος προσεγγίζει ζητήματα μνήμης και νεωτερικότητας της καβαφικής ποίησης και φαντάζεται την παρουσία του Καβάφη στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα