Κτερίσματα

Κτερίσματα

Από το βιβλίο Κτερίσματα (Πατάκης 2012) του Μισέλ Φάις που συνδυάζει κείμενο και φωτογραφία. Κάποιες από τις εικόνες προέρχονται από το λεύκωμα Ύστερο βλέμμα (Πατάκης 1996), που περιλάμβανε ταφικές φωτογραφίες. Εδώ σκηνοθετούνται αντιστικτικά ως προς ζώντα σώματα.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα