Απαγγέλλοντας ποίηση

Απαγγέλλοντας ποίηση

Οι ποιητικές απαγγελίες, παραστάσεις και ποιητικοί διαγωνισμοί, οι δημοφιλέστεροι τρόποι προβολής της ποίησης πέραν των δημοσιεύσεων και εκδόσεων, δεν αφορούν μόνο τους ίδιους τους ποιητές, αλλά και τους αναγνώστες και τους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η απομνημόνευση, απόδοση και συμμετοχή σε τέτοιες ομαδικές διοργανώσεις διευκολύνει όχι μόνον την ποιητική εμπειρία και κατανόηση, αλλά και την ένταξη του ποιητικού λόγου στη ζωή, τους θεσμούς και την εκπαίδευση. Η φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα του Poetry Out Loud: National Recitation Contest , ενός φόρουμ του αμερικανικού National Endowment for the Arts and the Poetry Foundation, σε συνεργασία με τους State Arts Agencies των 50 Πολιτειών της Αμερικής.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα