Περιοδικά για την ποίηση Ι

Περιοδικά για την ποίηση Ι: Poeticanet

Το διαδίκτυο έχει καταστεί ένας δημοφιλής χώρος δημοσίευσης της ποίησης λόγω της ευελιξίας, της προσβασιμότητας και του χαμηλού κόστους. Τα online περιοδικά ποίησης έχουν συνήθως τη μορφή ιστοσελίδας. Ενώ εντοπίζονται πολλές αδιαμεσολάβητες τοποθεσίες αλλά και blogs ποίησης που ανήκουν σε συγκεκριμένους ποιητές, υπάρχουν και ψηφιακά περιοδικά που ακολουθούν μια εκδοτική πολιτική παρόμοια, περισσότερο ή λιγότερο, με εκείνη των παραδοσιακών εντύπων για την ποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνυπάρχουν και έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση του ίδιου περιοδικού. Παρακολουθώντας τα, ο αναγνώστης πληροφορείται για τις νέες τάσεις και εξοικειώνεται με τις καινούργιες συζητήσεις γύρω από τον ποιητικό λόγο. Ένα από αυτά είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό Poeticanet , που εικονίζεται στη φωτογραφία, καθώς και τα περιοδικά E-poema , Ποείν , Παράθυρο και Φρέαρ .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα