Πρεσβευτές της ζωής

Πρεσβευτές της ζωής

Οι πολιτιστικά διαμορφούμενες, περίπλοκες, εξελισσόμενες και ριζοσπαστικές σχέσεις της ποίησης με ζητήματα ταυτότητας, έθνους, φύλου κλπ. αναδεικνύουν τις δυνατότητες του ποιητικού λόγου να εκφράσει μέσω της ιδιαίτερης χρήσης της γλώσσας προβληματισμούς που υπερβαίνουν τις απλουστεύσεις, τους εύκολους ψυχολογισμούς ή την προπαγάνδα. Οι αφγανές ποιήτριες, παρ’ όλους τους διωγμούς και περιορισμούς που υφίστανται, εξακολουθούν να γράφουν και να μοιράζονται την ποίησή τους, ιδιαίτερα στην διασπορά. Πηγή: pbs.org.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα