Γυμνοπαιδίες

Πίσω από τον τίτλο της συλλογής του Γιώργου Σεφέρη ΓυμνοπαιδίαΣαντορίνη», «Μυκήνες» ) και το επίγραμμα που τη συνόδευε σχετικά με τις «γυμνοπαιδίες» στην αρχαία Θήρα, κρύβονται τα διάσημα κομμάτια για πιάνο Gymnopédies του εκκεντρικού γάλλου συνθέτη Erik Satie, τα οποία με τη σειρά τους ήταν προϊόν σύνθετης επικοινωνίας με την αρχαιότητα. Εδώ, η πρώτη Γυμνοπαιδία με τον Pascal Rogé στο πιάνο (Decca 1984).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα