Άρνηση

Η ανάγνωση του ποιήματος «Άρνηση» του Σεφέρη από τον ίδιο τον ποιητή παρουσιάζει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της διάσημης μελοποίησής του από τον Μίκη Θεοδωράκη και της γνωστής διαμάχης γύρω από τη «χαμένη άνω τελεία» του προτελευταίου στίχου. Εκτός από τα σημεία στίξης, αξίζει να προσέξουμε αν ο ποιητής παρακολουθεί με τη φωνή του τον οπτικό χωρισμό του ποιήματος σε στίχους και αν αναδεικνύει ηχητικά τον ιαμβικό ρυθμό και τη σταυρωτή ομοιοκαταληξία του. Από ανέκδοτη ηχογράφηση στο Woodberry Poetry Room (1952). Πηγή: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα