Ποιητής και μούσα

Στο έργο του ποιητή και ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου βρίσκουμε συχνές αναφορές στη μουσική, μουσικούς τίτλους και αναπαραστάσεις μουσικών οργάνων. Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα