Το Μυθιστόρημα

Το Μυθιστόρημα αποτελεί ένα έργο-σταθμό αναφορικά με τη χρήση της μυθικής μεθόδου από τον Γιώργο Σεφέρη, καθώς σε αυτό για πρώτη φορά ο ποιητής επιστρατεύει την ομηρική μυθολογία για να χειριστεί έναν αδιάκοπο παραλληλισμό ανάμεσα στον σύγχρονο κόσμο και την αρχαιότητα. Από τον δίσκο Ο Σεφέρης διαβάζει Σεφέρη Ι, Διόνυσος 2008 (σειρά: «Έλληνες ποιητές διαβάζουν έργα τους»).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα