Ο Οδυσσέας στην Κίρκη

Ο Οδυσσέας στην Κίρκη

Ξυλογραφία του Κώστα Γραμματόπουλου (1957) που απεικονίζει τον Οδυσσέα στην αγκαλιά της Κίρκης. Η μυθολογία έχει βαρύνουσα σημασία στο έργο του Κώστα Γραμματόπουλου. Πηγή: Ψηφιακή Πλατφόρμα ΙΣΕΤ .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα