Μνήμες Οδύσσειας

Μνήμες Οδύσσειας

Έργο του Αριστοτέλη Σολούνια (λάδι σε μουσαμά, 75x80 εκ.), που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη. Σε αυτό αποτυπώνονται εικαστικά οι μνήμες από τη λογοτεχνική πρόσληψη της Οδύσσειας. Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα