Το κουπί του Οδυσσέα

Το κουπί του Οδυσσέα

Σχέδιο του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα για την εικονογράφηση της Οδύσ(σ)ειας του Νίκου Καζαντζάκη, που βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη (Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα). Απεικονίζεται η στιγμή που ο Οδυσσέας βρίσκει ένα κουπί στο νησί της Καλυψώς και θυμάται ότι είναι άνθρωπος. Πηγή: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα