Οδυσσέας

Οδυσσεύς

Γλυπτό από μπρούντζο του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (1948). Η μορφή του μυθικού Οδυσσέα απασχόλησε ιδιαίτερα τον εικαστικό Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα. Το έργο βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη (Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα), όπου διασώζονται και τα προσχέδια του συγκεκριμένου γλυπτού. Πηγή: Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (Ψηφιακή συλλογή Μουσείου Μπενάκη) .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα