Η Ιθάκη

Το ποίημα αποτελεί την κορύφωση της «καβαφικής πρόκλησης» αναφορικά με τον τρόπο που χειρίζεται ο ποιητής τον μύθο. Από τον δίσκο Η Έλλη Λαμπέτη διαβάζει Καβάφη, Διόνυσος 1983.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα