Οδυσσέας Ι

Οδυσσέας Ι

Ελαιογραφία του Γιάννη Νίκου (60x45 εκ., 1969). Σε αυτό το έργο της πρώιμης περιόδου της ζωγραφικής του ο εικαστικός παρουσιάζει τον Οδυσσέα με ένταση και συμβολικό τρόπο, καθώς η πύρινη σφαίρα παραπέμπει στο πνεύμα του Οδυσσέα και το κοράκι στην Οδύσσεια. Δημοσιεύεται με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα