Τα Άλογα του Αχιλλέως

Ο Γ.Π. Σαββίδης διαβάζει το ποίημα «Τα Άλογα του Αχιλλέως». Το ποίημα αποτελεί παράδειγμα «παρασημίας» αναφορικά με τη χρήση της μυθικής μεθόδου, με την έννοια ότι ο ποιητής επιχειρεί μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στο μυθικό πρότυπο. Από τον δίσκο K.Π. Kαβάφης. Πενήντα οκτώ ποιήματα. Διαβάζει ο Γ.Π. Σαββίδης, Ποικίλη Στοά-Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 1999.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα