Οδυσσέας ΙΙ

Οδυσσέας ΙΙ

Ελαιογραφία του Γιάννη Νίκου (120x90 εκ.). Ο Οδυσσέας, το ναυαγισμένο καράβι του και η Ιθάκη στον ορίζοντα. Δημοσιεύεται με την ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα