Πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων του 19ου και 20ού αιώνα

Πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων του 19ου και 20ού αιώνα

Το 1873 είναι η χρονιά κυκλοφορίας της πρώτης ημερήσιας εφημερίδας των Αθηνών, της Εφημερίδος του πρωτοπόρου Δημητρίου Κορομηλά. Την έκδοση της Εφημερίδος ακολουθούν τα επόμενα χρόνια οι εφημερίδες Ακρόπολις του Βλ. Γαβριηλίδη (1883), Ασμοδαίος (1875-1885), Εμπρός του Δ. Καλαποθάκη (1895), Εστία (1894), Σκριπ (1895), Εφημερίς των συζητήσεων (1870-1880 και 1893-1895, καθημερινή από το 1877), Ραμπαγάς (1878-1889), Πρωία (1879), Μη χάνεσαι (1880-1883), Άστυ (1890-1907). Συνολικά, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συχνότητα της κυκλοφορίας τους, αυτή τη εποχή εμφανίζονται 26 ακόμα εφημερίδες. Πηγή: Το Βήμα .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα