Κείμενο και αναγνώστης

Κείμενο και αναγνώστης. Graffiti του David Pintor

Graffiti (2014) του David Pintor σε τοίχο στην οδό Miguel Bombarda, στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Το graffiti ενδεχομένως υποδεικνύει την ιδέα ότι τα (λογοτεχνικά) βιβλία κινητοποιούν με απρόσμενους συχνά τρόπους τους αναγνώστες τους. Κατά την ανάγνωση, κείμενο και αναγνώστης αλληλεπιδρούν μέσω μιας διαδικασίας «συγχώνευσης οριζόντων». Στη διαδικασία αυτή, ο αναγνώστης διατηρεί το πρόσωπό του, το οποίο και συγχωνεύεται με το βιβλίο, και αυτός πετάει. Η φωτογραφία προέρχεται από την προσωπική σελίδα του καλλιτέχνη στο Facebook .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα