Εσωτερικό με βιβλίο

Εσωτερικό με βιβλίο

Πίνακας (1959) του Richard Diebenkorn που εκτίθεται στο Nelson Atkins Museum of Art (Kansas City, MO). Ο Diebenkorn κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 πειραματίστηκε στην αναπαράσταση τοπίων και εσωτερικών χώρων με αφαιρετική διάθεση που διατηρεί όμως ισχυρή την παρουσία των αντικειμένων του χώρου: λίγα αντικείμενα σε ένα επίπεδο χώρο με έντονο χρώμα στο περίγραμμα. Στο συγκεκριμένο πίνακα, για παράδειγμα, ο καλλιτέχνης φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη γεωμετρία του χώρου αυτού που είναι ένα δωμάτιο εγκιβωτισμένο σε έναν αγρό που είναι ορατός από μακριά. Οι δύο διακριτοί χώροι, ωστόσο, εσωτερικός και εξωτερικός, παρουσιάζουν εμφανείς ομοιότητες: αμιγή χρώματα, αδρές γραμμές και προοπτική, σποραδικότητα των μορφών ακόμα και στο εσωτερικό. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη είναι μία αφαιρετική αναπαράσταση «της έντασης πίσω από την ηρεμία», η οποία προκαλείται από τις αντιθέσεις «μέσα-έξω», «ευρύχωρο-επιφάνεια», «παρόρμηση/συναίσθημα-λογική τάξη/έλεγχος». Πηγή: galleryintell.com .

O πίνακας του Diebenkorn αποτυπώνει την αμφίδρομη σχέση της ανάγνωσης με το πλαίσιο (κοινωνικο/ιστορικό/πολιτισμικό) μέσα στο οποίο πραγματοποιείται. Οι δύο χώροι, εσωτερικός και εξωτερικός, επικοινωνούν, παρουσιάζουν αισθητικές αναλογίες και είναι ταυτόχρονα παρόντες, παρά την αρχική εντύπωση της περιχαράκωσής τους. Η δε απουσία της μορφής του αναγνώστη συνυποδηλώνει ενδεχομένως την κοινωνική —παράλληλα προς την ιδιωτική /προσωπική— διάσταση της αναγνωστικής πράξης.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα