Αναγνώστρια

Αναγνώστρια

Γλυπτό από γαλβανισμένο σύρμα (2012) του Derek Kinzett, βάρους 7 κιλών. Το γλυπτό φαίνεται να εκφράζει, βάσει της ομοιογένειας του υλικού κατασκευής του, τη συνύφανση υποκειμένου και αντικειμένου κατά την αναγνωστική διαδικασία, σύμφωνα με τη διαπίστωση του Iser ότι αυτή η εμπειρία ανατρέπει τη διάσταση ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο και «το κείμενο γίνεται ζωντανό υποκείμενο εντός του αναγνώστη» (Ιser 1972, 298). Παράλληλα, εκφράζει, ενδεχομένως, τη σύλληψη της ανάγνωσης ως διαδικασίας παραγωγής ενός ενδιάμεσου χώρου, του έργου, που δεν ταυτίζεται ούτε με το κείμενο το ίδιο αλλά ούτε και με τον αναγνώστη, του οποίου η προσωπικότητα ανασυγκροτείται διά της ανάγνωσης. Η φωτογραφία προέρχεται από την προσωπική ιστοσελίδα του καλλιτέχνη .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα