Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Πίνακας του Paul Rumsey. Σύμφωνα με τον Rumsey, στόχος είναι να απεικονιστούν οι ιδέες από το εξωτερικό/πολιτικό επίπεδο έως το εσωτερικό/ψυχολογικό με την αξιοποίηση της ελευθερίας που προσφέρει ο «μεταφορικός ρεαλισμός» («metaphoric realism»), δηλαδή η χρήση οπτικών μεταφορών κατά την απεικόνιση του κόσμου. Tο σύνολο του έργου του καλλιτέχνη χαρακτηρίζεται από αμφισημία, τα έργα είναι ταυτόχρονα κωμικά και ενοχλητικά και η προέλευση της έμπνευσής τους ονειρική. Πηγή: Henry Boxer Gallery .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα