Η θεραπεία της «αλλο-φροσύνης»

Η θεραπεία της «αλλο-φροσύνης»

Εικόνες φρενοβλαβών από τα άσυλα των περασμένων αιώνων. Εμφανίζονται οι βάναυσες μέθοδοι θεραπείας του «τρελού», το σώμα του οποίου χρησιμοποιείται ως αντικείμενο, στο οποίο οι γιατροί εφάρμοζαν τις απάνθρωπες θεραπευτικές φαντασιώσεις τους, αντιμετωπίζοντας τον ασθενή ως Άλλο. Στην αριστερή φωτογραφία, ένας ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία διαθερμίας (δεκαετία του 1920). Στη δεξιά, αναγράφονται οι αιτίες εγκλεισμού σε φρενοκομείο των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Πηγή: slightlywarped.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα