Ο Άλλος στο άσυλο

Ιδιαιτέρως κατατοπιστικό βίντεο που μας οδηγεί στις «Ρίζες της ψυχιατρικής» με φωτογραφίες από τα πρώτα ψυχιατρικά ιδρύματα και τα απάνθρωπα πειράματα των ψυχιάτρων. Συνοδεύεται από ελληνική μετάφραση. Το βίντεο προέρχεται από το επίσημο κανάλι της Επιτροπής Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CCHR) στο youtube .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα