Ο μυθολογικός «Άλλος» στο φαντασιακό: oι Βλέμμυες

Οι Βλέμμυες

Οι Βλέμμυες ήσαν μια φυλή μυθικών πλασμάτων που κατοικούσε στην Αιθιοπία (Βόρεια Αφρική). Τους αναφέρει ο Στράβων (64 π.Χ.-24 μ.Χ) στα Γεωγραφικά του, μαζί με άλλους λαούς, τους Τρωγλοδύτες, τους Ιχθυοφάγους κλπ. (ιζ, 1, 2-3). Λίγους αιώνες νωρίτερα ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς (Ιστορίες, 4. 191) αναφέρει τους Κυνοκέφαλους και Ακέφαλους που είχαν τα μάτια στο στήθος και κατοικούσαν στη Βόρεια Αφρική, σε μια αμμώδη και άνυδρη περιοχή. Από γερμανικό χειρόγραφο του Μεσαίωνα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα