Ο «τρελός»: ο Άλλος ως θέαμα σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο

Ο «τρελός»: ο Άλλος ως θέαμα σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο

Το 1876-1880 ο Jean-Martin Charcot είχε οργανώσει στο μεγάλο δημόσιο ψυχιατρείο Salpetrière ένα σεμινάριο, στο οποίο έκανε πειράματα ύπνωσης σε γυναίκες που έπασχαν από «υστερία» ― μια αρρώστια που επί δύο χιλιετίες, από τον Ιπποκράτη μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, είχε θεωρηθεί γυναικεία, ενώ σήμερα απουσιάζει πλέον ως διαγνωστική μέθοδος από τα εγχειρίδια της ψυχιατρικής. Στα πειράματα αυτά συνέρρεε πλήθος θεατών και ο Charcot φρόντιζε επίσης να φωτογραφηθούν. Οι «υστερικές» γυναίκες εμφανίζονται σε κατάσταση έκστασης, μετά από τη δική του παρέμβαση. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα