Το στερεότυπο του Εβραίου σε εικόνες

Το στερεότυπο του Εβραίου σε εικόνες

Στερεοτυπικές εικόνες του Εβραίου από έντυπα και posters στη Γερμανία του Χίτλερ. Είναι προφανής η παραμόρφωση που εξομοιώνει τον Εβραίο με πλάσμα σατανικό, εγκληματικό και έκφυλο. Η αναπαράσταση ανακαλεί τα «τέρατα» της μυθολογίας, που τώρα αποκτούν ανθρώπινη μορφή. Για περισσότερες αναπαραστάσεις βλ. εδώ .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα