Ο Χριστός ανάμεσα στους «Άλλους»

Ο Χριστός ανάμεσα στους «Άλλους»

Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Ιερώνυμου Μπος «Ο Χριστός φέρων τον σταυρό» (αρχές του 16ου αιώνα). Γύρω από τη μορφή του Χριστού απεικονίζονται Φαρισαίοι, αλχημιστές και γύφτοι. Πηγή: artchive.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα