Σατανικά τέρατα στη ζωγραφική του Μεσαίωνα

Σατανικά τέρατα στη ζωγραφική του Μεσαίωνα

Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Ιερώνυμου Μπος «Ο πειρασμός του Αγίου Αντωνίου» (1505-1506, Λισαβώνα), στο οποίο απεικονίζονται οι πειρασμοί ως διαβολικά πλάσματα με μορφή ανθρώπου-ζώου. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα