Το ναυάγιο

Shua Ana María

Η Ana María Shua (Μπουένος Άιρες 1951) εξέδωσε την πρώτη της συλλογή μικροαφηγήσεων το 1984 με τον τίτλο La sueñera, από όπου και το πεζό που ανθολογείται εδώ.

«Μάινα το φλόκο!» διατάζει ο καπετάνιος. «Μάινα το φλόκο!» επαναλαμβάνει ο δεύτερος. «Όρτσα δεξήνεμα!» κραυγάζει ο καπετάνιος. «Όρτσα δεξήνεμα!» επαναλαμβάνει ο δεύτερος. «Προσοχή το μπομπρέσο!» κραυγάζει ο καπετάνιος. «Το μπομπρέσο!» επαναλαμβάνει ο δεύτερος. «Ρίξε τη μετζάνα!» κραυγάζει ο καπετάνιος. «Τη μετζάνα!» επαναλαμβάνει ο δεύτερος. Εντωμεταξύ η θύελλα δυναμώνει και οι ναύτες τρέχουμε αλλόφρονες από τη μια μεριά του καταστρώματος στην άλλη. Αν δεν βρούμε γρήγορα ένα λεξικό, θα βουλιάξουμε το δίχως άλλο.

Mini71cuentos. Ανθολογία ισπανόφωνου διηγήματος, επιλ.-εισαγ.-μτφρ. επιμ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, Αθήνα 2012, σ. 81-82. Δημοσιεύεται και στο ιστολόγιο Ιστορίες Μπονζάι .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα