Άτιτλο

Donald Judd, Άτιτλο (1988-1991)

Η μινιμαλιστικής τεχνοτροπίας εγκατάσταση που εικονίζεται στη φωτογραφία ανήκει στον αμερικανό καλλιτέχνη Donald Judd (1928-1994). Το έργο εκτίθεται στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραηλιτικό Μουσείο .

Ο μινιμαλισμός ως όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Αμερική, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, για τις πλαστικές/εικαστικές τέχνες (visual arts) και ειδικότερα για τη γλυπτική. Αναφέρεται στην τεχνική της ελαχιστοποίησης ενός έργου με στόχο οι θεατές να επικεντρώνονται αποκλειστικά στα σημαντικά και θεμελιώδη στοιχεία του. Κοινός στόχος των μινιμαλιστών καλλιτεχνών είναι η επιθυμία να δημιουργηθεί μια σημαίνουσα εμπειρία στο μυαλό των θεατών με τη χρήση απλών μέσων.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα