Ασκητική

Ασκητική

Στο φιλοσοφικό κείμενο Ασκητική/Salvatores Dei του Νίκου Καζαντζάκη που δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό Αναγέννηση το 1927 εκφράζεται η αέναη και βαθιά πνευματική αγωνία του καλλιτέχνη απέναντι στο κεντρικό πρόβλημα του υπαρξιακού νοήματος. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (η Ασκητική γράφεται το 1923) επικρατεί κλίμα κατάπτωσης, φθοράς υλικών και ηθικών αξιών, αβεβαιότητας. Ο Καζαντζάκης είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανθρώπινης δύναμης και εκφράζει το αίτημα, ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί, για να σώσει τον κόσμο. Η μεταφυσική κραυγή του Καζαντζάκη αποτυπώνεται στη μορφή του στίχου-εδαφίου (verset ), και έτσι από το «στοχαστικό πεζογράφημα» αναδύεται ποιητική πνοή.

Το χαρακτικό προέρχεται από την έκδοση Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική, χαρακτικά Χρήστος Σανταμούρης, Εκδόσεις Άρτεμις, Παρίσι 1991. Περισσότερα χαρακτικά διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα