Ο Αριστοτέλης μπροστά στην προτομή του Ομήρου

Rembrandt, Ο Αριστοτέλης μπροστά στην προτομή του Ομήρου

Στην ελαιογραφία του Rembrandt (1653, 143.5x136.5 εκ.) αποτυπώνεται η δυνάμει σχέση έλξης και, συνάμα, απώθησης της Φιλοσοφίας με τη Λογοτεχνία. Ο Αριστοτέλης σκεπτόμενος αγγίζει τη μαρμάρινη προτομή του ποιητή Ομήρου, αναγνωρίζοντας την προσφορά του. Η πολυτελής ενδυμασία του Αριστοτέλη έρχεται σε αντίθεση με την εποχή που έδρασε ο φιλόσοφος, κάτι που, όμως, δεν απωθεί, αλλά ελκύει. Η αρμονία επέρχεται μέσω των αντιθέσεων. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα