Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

Ο ιστορικός Φίλιππος Ηλιού ανέδειξε την ιστορία του βιβλίου και της ανάγνωσης ως κεντρικό θέμα της διαμόρφωσης της κοινωνικής ιστορίας των ιδεών. Ασχολήθηκε κυρίως με τη βάση δεδομένων των αναγνωστών/συνδρομητών του 19ου αιώνα, φωτίζοντας έτσι τη γεωγραφική και κοινωνική κατανομή της διάχυσης του έντυπου βιβλίου. Η Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου «Φίλιππος Ηλιού» του Μουσείου Μπενάκη .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα