Ιδεολογία και κουλτούρα

Ιδεολογία και κουλτούρα

Ο ιταλός αριστερός διανοούμενος Antonio Gramsci ανέδειξε συστηματικά στο έργο του τη σημασία της ιδεολογίας στον χώρο της κουλτούρας. Στα περίφημα Τετράδια της Φυλακής, ο Gramsci υποστήριξε πως η ανάγνωση της λαϊκής λογοτεχνίας και παραλογοτεχνίας λειτούργησε ως προνομιακός φορέας εμπέδωσης της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα