Το βιβλίο ως υλικό αντικείμενο

Το βιβλίο ως υλικό αντικείμενο

Το βιβλίο όχι μόνο ως αισθητικό αλλά ως υλικό αντικείμενο έχει απασχολήσει τους ιστορικούς των νοοτροπιών αλλά και τους ερευνητές του πολιτισμικού υλισμού. Χρησιμοποιώντας πηγές από καταλόγους βιβλιοθηκών, από προλόγους, από αφιερώσεις και από τις σημειώσεις των αναγνωστών στα περιθώρια των σελίδων, σήμερα μπορούμε να ανασυστήσουμε τα ίχνη της ανάγνωσης, ιδίως κατά την εποχή της Αναγέννησης.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα