Η ιστορία του βιβλίου

Η ιστορία του βιβλίου

Ο γάλλος ιστορικός των ιδεών Roger Chartier μελέτησε την ιστορία του βιβλίου ως συστατικό στοιχείο της διαμόρφωσης των ιδεολογιών και των νοοτροπιών, στην περίοδο της νεωτερικότητας.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα