Οι αναγνωστικές πρακτικές των λαϊκών στρωμάτων

Οι αναγνωστικές πρακτικές των λαϊκών στρωμάτων

Στο βιβλίο του Το τυρί και τα σκουλήκια (μτφρ. στα ελληνικά: Αλεξάνδρεια 1994), ο Carlo Ginzburg εκθέτει την περίπτωση της δίκης ενός αιρετικού μυλωνά από το Φριούλι τον 16ο αιώνα. Διαβάζοντας τα πρακτικά της Ιεράς Εξέτασης, ο Ginzburg ανασυγκροτεί τον κόσμο των λαϊκών στρωμάτων, καθώς και τις αναγνωστικές πρακτικές τους. Σύμφωνα με τη «μικροϊστορική» μέθοδο, το φαντασιακό σύμπαν που δημιουργεί ο κόσμος του βιβλίου λειτούργησε ως επίδικο αντικείμενο, ανάμεσα στην ηγεμονική κουλτούρα και στην κουλτούρα των υπάλληλων τάξεων.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα