Μελετώντας τον λογοτεχνικό κανόνα

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς όταν θέλει να μελετήσει τον «λογοτεχνικό κανόνα»; Πώς αναγνωρίζεται η έννοια της λογοτεχνικής αξίας; Στο βίντεο μπορεί κανείς να βρει συνοπτικά έναν σύντομο ορισμό. Πηγή: youtube.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα