Οριενταλισμός

Οριενταλισμός

Ο Edward W. Said με το βιβλίο του για τον Οριενταλισμό (1978· στα ελληνικά: Νεφέλη 1996) κλόνισε τις βεβαιότητες και τα πολιτισμικά στερεότυπα με τα οποία είχαν οργανωθεί οι αναπαραστάσεις της Ανατολής στη δυτική φαντασία. Εγκαινιάζοντας τις Μετα-αποικιακές Σπουδές το βιβλίο έδωσε ώθηση στον κριτικό εμπλουτισμό του δυτικού λογοτεχνικού κανόνα.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα